Former Office Bearers

 
YearPresidentHon. Gen. SecretaryTreasurerEditor
2023-2024 DR. NEETA MISRA DR. SHIVAPRASAD S DR. AVINASH TEJASVI M L DR. MANISHA M KHORATE
2022-2023 DR Sateesha Reddy Dr Prashanth Shenoy Dr Dipti Bhatnagar Dr Avinsah Tejasvi
2021-2022 Dr vinay kumar Reddy Dr Prashanth Shenoy Dr Dipti Bhatnagar Dr Avinsah Tejasvi
2019-21 DR. A. RAVI KIRAN DR. SHALU RAI DR. SRI KRISHNA K. DR. DIPTI BHATNAGAR
2018-19 Dr. Vishal Dang Dr. Satheesha Reddy B H Dr. Ravikiran.A Dr. Ajay Parihar
2017-18 Dr. M Manjunath Dr. Satheesha Reddy B H Dr. Ravikiran.A Dr. Ajay Parihar
2016-17 Dr. N Gnanasundaram Dr. Ravikiran Dr. K Sri Krishna Dr. Vinay Kumar Reddy
2015-16 Dr. Gopa Kumar R Nair Dr. Ravikiran Dr. K Sri Krishna Dr. Vinay Kumar Reddy
2014-15 Dr. Jayacgandran S Dr. Shivaprasad S Dr. Sunil M K Dr. K Sri Krishna
2013 Dr. Basavraj Kallalli Dr. Shivaprasad S Dr. Sunil M K Dr. K Sri Krishna
2012 Dr. S Sunder Raj Dr. Ramamurthy T K Dr. Satheesha Reddy B H Dr. Kailasam S
2012 Dr. Ashok L Dr. Ramamurthy T K Dr. Satheesha Reddy B H Dr. Kailasam S
2011 Dr. Sathawane R S Dr. K Sri Krishna Dr. Sunali Khanna Dr. Anil Ghoom
2010 Dr. D B Gandhi Babu Dr. K Sri Krishna Dr. Sunali Khanna Dr. Anil Ghoom
2009 Dr. P G Agnihothri Dr. N Kannan Dr. K Sri Krishna Dr. Aravind Shetti
2008 Dr. D Kotteswaran Dr. N Kannan Dr. K Sri Krishna Dr. Aravind Shetti
2007 Dr. R N Modi Dr. D B Gandhi Babu Dr. S Sunder Raj Dr. Gopa Kumar R Nair
2006 Dr. A B Surveyor Dr. D B Gandhi Babu Dr. S Sunder Raj Dr. Gopa Kumar R Nair
2005 Dr. Ajit Dinakar Dr. Srinivasan V Dr. Bhakthi Tunikilawa Dr. Freny Karjodkar
2004 Dr. Nipa Parekh Dr. Srinivasan V Dr. Bhakthi Tunikilawa Dr. Freny Karjodkar
2003 Dr. C V Mohan Dr. Leela Nagavar Dr. R Krishnappa Dr. Asha Iyengar
2002 Dr. Shailesh Lele Dr. M C Shashikant Dr. Ashok L Dr. P K Dayal
2001 Dr. Shanmugam Dr. S Kailasam Dr. Murali Dr. P K Dayal
2000 Dr. Ani John Dr. Freny Karjodkar Dr. Nipa Parekh Dr. P K Dayal
1999 Dr. Ani Kumar Bhoweer Dr. Ani John Dr. Bharath Mody Dr. P K Dayal
1998 Dr. M Lakshnmalah Dr. S Sunder Raj Dr. R Krishnappa Dr. N S Yadav
1997 Dr. Ullas Wagh Dr. Ajay Bhoosreaddy Dr. Gopal Sharma Dr. Kaustub Sansare
1996 Dr. K S Ganapathi Dr. C V Mohan Dr. Leela Nagavar Dr. K S Nagesh
1995
1994 Dr. N Gnanasundaram Dr. C V Mohan Dr. R Krishnappa Dr. D N Bailoor
1993
1991-92 Dr. N Gnanasundaram Dr. K S Nagesh Dr. A Kumar Dr. N S Yadav
1990-91 Dr. Babu Mathew Dr. K S Nagesh Dr. A Kumar Dr. N S Yadav
1988-89 Dr. B K Venkataraman Dr. C V Mohan Dr. K S Ganapathi Dr. N S Yadav
1987-88 Dr. P Ramachandra Reddy Dr. K S Ganapathi Dr. C V Mohan Dr. K S Nagesh
1986 Dr. P Ramachandra Reddy Dr. K S Nagesh Dr. C V Mohan Dr. A N Radhakrishna
1985 Dr. P Ramachandra Reddy Dr. K S Nagesh Dr. A N Radhakrishna